Ofsajd - Offside

Ofsajd je prekršaj igre, kada igrač uđe u napadačku zonu pre paka; ukoliko pak napusti napadačku zonu, svi igrači ekipe koja napada moraju izaći van zone, pa tek posle paka ponovo ući u nju;

Osfajd još može biti nameran i pasivan.

Ajsing - Icing

Ajsing je u hokeju termin za nedozvoljeno ispucavanje;  ekipa ne sme sa svoje polovine da ispuca pak tako da on pređe protivničku gol liniju, a da nikog ne dodirne; u slučaju ajsinga, igra se zaustavlja i buli je u odbrambenoj zoni.

Ukoliko ekipa zbog isključenja ima manje igrača na ledu, pravilo ajsinga se ne primenjuje.