Pravila igre

“Sportska igra može se opisati kao uređeni niz poslova, a poslovi u igri kao uređen niz osnova igre”. Taj niz zasnovan je na veoma preciznim pravilima igre, čije poznavanje i poštovanje obezbeđuju kvalitetnu igru, bolje iskorišćavanje mogućnosti igrača, efikasniju primenu taktike i smanjenje konflikata tokom utakmice.

Pravila današnjeg hokeja na ledu rezultat su dugog procesa pronalaženja optimalnih pravila, koja će na najbolji mogući način igru učiniti atraktivnom, brzom, ali i bezbednom. Jedan deo savremenih pravila rezultat je delovanja ekonomskih razloga, koji su veoma bitni u hokeju koji je postao jedan od najprofitabilnijih sportova.

Današnji hokej na ledu ima veoma jasna i precizna pravila i karakteristike.