Iako je razvoj hokeja, pre par hiljada godina počeo bez leda, moderan hokej se prvenstveno vezuje za ledenu ploču. Kako to istovremeno znači povezanost sa  klimatskim uslovima, ili sa ulaganjem značajnih materijalnih sredstava kako bi se obezbedio led tokom cele godine (ili bar najvećeg dela godine), hokej se vremenom ustalio prvenstveno u severnim i bogatim zemljama. To je ujedno postala najveća prepreka razvoju i popularizaciji ovog izuzetnog sporta. Osim toga, hokej na ledu podrazumeva komplikovanu i skupu opremu, što je pogodovalo uključivanju proizvođača sportske opreme u razvoj i popularizaciju ovog sporta, ali je istovremeno još više udaljavalo od hokeja siromašne zemlje, ili siromašne regione.

Deo ovog problema odnosi se i na to što je moderni hokej postao isključivo urbani sport, jer samo veći gradovi mogu sebi da dozvole, odnosno da investiraju pravljenje hala sa ledenom pločom (ilustracije radi, u našoj zemlji postoje samo tri grada koji imaju veštački led - Beograd, Novi sad i Subotica). Tako je hokej na ledu samo u većim urbanim sredinama sport uz koji deca mogu da odrastaju, ali i u njima samo kroz organizovane treninge, odnosno kroz organizovane klubove.

S druge strane, tokom poslednje decenije proizvođači sportske opreme i opreme za igru dece, doveli su do savršenstva odavno poznate koturaljke. Stavljanjem “toćkića” koturaljki u jednu liniju, dobili smo “rolere”,  koji - izrađeni od novih matreijala i na novi način, obezbedjuju veću brzinu i pokretljivost u svim pravcima, a time i potpunu sličnost sa klizaljkama. Kombinovani sa potpuno ravnom i čvrstom podlogom, roleri su doveli do stvaranja nove igre – “in line” hokeja.

Za dalji razvoj hokeja, posebno u siromašnijim zemljama, i onima sa blažom klimom, za razvoj sporta među decom i u urbanim i ruralnim sredinama, za razvoj slobodne i spontane igre medju decom, ovo je svakako značajan korak.

Za sam hokej, nastanak i razvoj “in line”-a znači pre svega stvaranje konkurentske igre, koja možda ima šansu da bude i korektiv u odnosu na sadašnji pravac razvoja hokeja. Možda će se pojaviti na svetskoj sceni doneti neki novi duh hokeju. Pri tome nije nevažno ni to što je očito da će se “in line” razvijati i u onim sredinama u kojima hokej na ledu praktično nije ni postojao, tako da će širenje “baze” igrača, ali i “baze” publike, svakako značiti i nove momente u razvoju hokeja uopšte.

Organizovani hokej na ledu aktivno pomaže razvoj “in line” hokeja, koji omogćava letnji trening igrača, priliv igrača i iz sredina u kojima se hokej na ledu ne igra. Stoga je IIHF prihvatio (ili bolje - inicirao) stvaranje svog ogranka za “in line” hokej.

Do sada je organizovano i više svetskih prvenstava u “in line” hokeju.

Tako su, zahvaljujući spoju nekoliko tehničkih inovacija, koje su se poklopile sa mogućim načinom rešavanja problema širenja hokeja na ledu, uz potporu kapitala koji je tragao za novim tržištima, generacije koje dolaze dobile novi sport.