Teoretska priprema u hokeju na ledu

Teoretska priprema je veoma važna u svim sportovima. U hokeju je teorijska priprema važna u svim fazama, mada  se smatra da je najvažnija teorijska priprema početnika, jer tokom dugotrajne primene postaje automatska kod starijih uzrasta. Doslovno prihvatanje ovog stava može imati negativne posledice, jer se u praksi često zaboravlja da je obnavljanje i inoviranje teorijske pripreme veoma važno za usavršavanje sportista i sportskih timova. Deo teorijske pripreme odnosi se na usvajanje tacitnih znanja vezanih za izgled, karakteristike,  oblačenje, čuvanje i održavanje opreme i održavanje svlačionice.

Pored toga, bazična teorijska priprema podrazumeva i usvajanje osnovnih vrednosti vezanih za vođenje sportskog života, sportsko ponašanje na terenu i izvan njega; povezanost individualnih vrednosti, motiva i ponašanja sa zahetvima hokeja kao sporta (što je preduslov za  individualno usavršavanje). Kad je individua pripremljena, prelazi se na timsko usavršavanje, koje podrazumeva: povezivanje individua u tim stvaranjem funkcionalnih, motivacionih, emotivnih i racionalnih veza među članovima tima. U tom procesu članovi tima počinju sebe da prepoznaju kao elemente funkcionalne celine. U toku timskih teorijskih priprema jedan od značajnih ciljeva je rano otkrivanje potencijalnih kvaliteta svakog igrača i njihovo optimalno korišćenje u kreiranju i realizaciji mogućih budućih taktika tima. Takođe je veoma važno pronaći optimalan model motivacionog funkcionisanja pojedinaca i njegovo pretvaranje u model motivacionog funkcionisanja tima.